آموزش روپایی و «چرخش جادویی»(دوبله)

در این ویدیوی آموزشی با یکی از فری استایلرهای حرفه ای همراه می شویم تا یکی از شگردهای چشم نواز روپایی را یاد بگیریم ......

در این ویدیوی آموزشی با یکی از فری استایلرهای حرفه ای همراه می شویم تا یکی از شگردهای چشم نواز روپایی را یاد بگیریم. این ویدیوی جالب را با هم می بینیم.

تگ ها


فوتبال