آموزش فیفا 18؛ تکنیک درگ پیشرفته با رونالدو (دوبله)

در ادامه مجموعه آموزشهای فیفا 18 تکنیک عقب کشیدن توپ به روش ساده را توضیح دادیم ......

در ادامه مجموعه آموزش‌های فیفا 18 تکنیک عقب کشیدن توپ به روش ساده را توضیح دادیم. حالا همین تکنیک را حرفه‌ای‌تر یاد بگیرید.

تگ ها


گیم پیشنهاد مدال فوتبال