آنتونی جاشوا، برنده جدال دوم با اندی رویز

جاشوا در مبارزه دوم برابر اندی رویز توانست شکست قبلی را جبران کند....

در این مبارزه که لحظاتی پیش در شهر ریاض عربستان به پایان رسید، آنتونی جاشوا پس از دوازده راند نفسگیر موفق شد با رای داوران پیروز شود. هر سه داور به نفع جاشوا رای دادند و او موفق شد با ارائه نمایشی مقتدرانه، هشت راند را از اندی رویز ببرد و کمربند سنگین وزن جهان را پس بگیرد.

تگ ها


رزمی آنتونی جاشوا اندی رویز بوکس