آنری: پیروزی مقابل کان، بار سنگینی را از دوش موناکو برداشت

سرمربی موناکو امیدوار است که سه امتیاز شب گذشته، آغازگرروندی پر از نتایج خوب باشد ......

سرمربی موناکو امیدوار است که سه امتیاز شب گذشته، آغازگر روندی پر از نتایج خوب باشد.

پس از تجربه اولین برد همراه با موناکو، جای تعجب نداشت تیری آنری به عنوان سرمربی تیم احساس آسایش کند.

به گزارش FFT، تک گل نیمه دوم رادامل فالکائو کافی بود تا موناکو ضمن پیروزی در خانه کان، به دومین برد خود در فصل ۱۹-۲۰۱۸ لوشامپیونه دست پیدا کند. با این حال آنری که می‌داند تیمش هنوز در منطقه خطر به سر می‌برد، به بازیکنانش هشدار داد که در باد غفلت نخوابند.

این پیروزی بار سنگینی را از روی دوش ما برداشت. ما به این نتیجه نیاز داشتیم. برای بازیکنان و طرفداران خوشحالم. کمی دلهره داشتیم چون در فوتبال از هیچ چیز خبر ندارید ولی در نهایت نتیجه به سود ما رقم خورد. این پیروزی شاید مقداری آرامش برای ما به همراه داشته باشد ولی هنوز در ابتدای کار هستیم و در منطقه سقوط به سر می‌بریم. هنوز باید در نبردهای بسیاری بجنگیم.

موناکو با دو امتیاز فاصله نسبت به منطقه امن جدول، هنوز از آخر دوم است.

تگ ها


موناکو لوشامپیونه فرانسه فوتبال