آواز خواندن مجسمه «کریس رونالدو»

مجسمه ای که از کریس رونالدو در مراسم نامگذاری فرودگاه زادگاهش، مدیرا به نمایش درآمد در روزهای اخیر سوژه رسانه ها و طرفداران فوتبال شده است ......

مجسمه ای که از کریس رونالدو در مراسم نامگذاری فرودگاه زادگاهش، مدیرا به نمایش درآمد در روزهای اخیر سوژه رسانه ها و طرفداران فوتبال شده است. در جدیدترین قسمت مجموعه کله های فوتبالی آواز خواندن این مجسمه ترسناک را با هم می بینیم.

تگ ها


طنز ورزشی کریستیانو رونالدو فوتبال