آچربی: بعد از جراحی دیگر اشتیاقی به فوتبال نداشتم

آچربی اعلام کرده پس از عمل جراحی تومورش دیگر اشتیاق و انگیزه‌ای برای او باقی نمانده بود....
آچربی اعلام کرده پس از عمل جراحی تومورش دیگر اشتیاق و انگیزه‌ای برای او باقی نمانده بود.

فرانچسکو آچربی چند سال پیش به دلیل سرطان مجبور به عمل جراحی شده است.
او در مصاحبه جدید خود با کوریره‌دلااسپرت گفته است: در میلان مانند انسان‌های روئین‌تن بودم. آزاد بودم هرکاری کنم، هرچیزی بنوشم و بخورم و بدنم من را همراهی می‌کرد. در سال 2013 پیش دکتر رفتم. او مرا آزمایش کرد و یک برآمدگی را در بیضه‌های من تشخیص داد. در آن دوران من مجبور به عمل جراحی شدم و فهمیدم آن‌چنان هم روئین‌تن نبودم. شاید عجیب به نظر برسد اما می‌خواستم به همه ثابت کنم قوی هستم. به فوتبال بازی کردنم ادامه دادم اما شور و اشتیاقی نداشتم. مادرم خیلی به من کمک کرد. او مرا در آغوش می‌گرفت. برادرم هم نقشی اساسی در زندگی من داشت. برای خودم کمتر نگران بودم. بیشتر احساس نگرانی من درباره خوانواده‌ام بود.
آچربی در پایان گفت: من زندگی‌ام را به صورت عادی دنبال می‌کردم. دوچرخه‌سواری می‌کردم و با دوستانم شوخی می‌کردم. مطمئن بودم سرطان را شکست می‌دهم.