آیا باید در رژیم غذاییتان از آمینواسیدهای شاخه دار BCAA استفاده کنید؟(دوبله)

آمینو اسیدهای لوسین، ایزولوسین و والین، چون ساختمان آنها شاخه دار است آمینو اسیدهای شاخه دار یا آمینو اسیدهای زنجیره ای نامگذاری شده اند و بطور کلی با نام اسیدهای آمینه شاخه دار BCAA معرفی می شوند ......

آمینو اسیدهای لوسین، ایزولوسین و والین، چون ساختمان آنها شاخه دار است آمینو اسیدهای شاخه دار یا آمینو اسیدهای زنجیره ای نامگذاری شده اند و بطور کلی با نام اسیدهای آمینه شاخه دار BCAA معرفی می شوند. آمینو اسید شاخه دار BCAA  جزو اسیدهای آمینه ضروری است که میان بدنسازان بسیار محبوب است.

تگ ها


اخبار ویژه بدنسازی انیمیشن بدنسازی