آیا مجلس اساسنامه فدراسیون فوتبال را تایید می کند؟

تعریف فدراسیون فوتبال در اساسنامه جدید تغییر کرده که این تغییر مورد تایید مجمع عمومی فدراسیون فوتبال و هم چنین فیفا قرار گرفته است.&#۱۶۰;...

به گزارش "ورزش سه"، البته این تغییر پیشنهاد فیفا به فدراسیون فوتبال ایران بوده که خوشبختانه مورد تایید دولت هم قرار گرفته است. یکی از اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال تایید اساسنامه فدراسیون فوتبال از سوی هیات دولت را تایید کرد و اذعان داشت در حال حاضر تنها درخواست فدراسیون فوتبال تایید اساسنامه جدید از سوی مجلس شورای اسلامی است. 

فیفا برای تایید این اساسنامه از سوی دولت و مجلس فرصت یک ساله را تعیین کرده بود که این فرصت رو به پایان است و با توجه به وصول اساسنامه از سوی مجلس شورای اسلامی انتظار می رود در فرصت باقی مانده تعریف فدراسیون فوتبال در ماده یک اساسنامه تایید شود و پرونده حساسیت فیفا روی اساسنامه فدراسیون فوتبال یک بار برای همیشه بسته شود. تعریفی که اعلام می کند فدراسیون فوتبال ایران همانند همه فدراسیون های ملی یک نهاد مستقل است و زیر  نظر فیفا اداره می شود. البته فدراسیون فوتبال جهان مشکلی با احترام فدراسیون های ملی به قوانین محلی ندارد. 

در صورت عدم تایید ماده یک که فدراسیون فوتبال را تعریف می کند از سوی مجلس شورای اسلامی ممکن است این موضوع برای فدرسیون فوتبال ایران چالش ایجاد کند و شاید به همین بهانه بود که فیفا به فدراسیون فوتبال ایران نزدیک به یک سال زمان داد تا در مذاکره با مقامات دولتی همه چالش را حل و در نهایت اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران به استانداردهای روز دنیا نزدیک شود. 

گفتنی است فیفا به بهانه تغییر اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران انتخابات را به تاخیر انداخت و زمانی که اساسنامه تغییر و مورد تایید مجمع عمومی فدراسیون فوتبال قرار گرفت انتخابات برگزار شد و حال باید تاییدیه این اساسنامه از سوی هیات دولت و هم چنین مجلس شورای اسلامی صادر شود تا چالش ها یک بار برای همیشه از بین برود.

تگ ها


فدراسیون فوتبال