آیا هازارد و بیل فصل بعد زوج هجومی رئال خواهند بود؟ (دوبله)

بررسی احتمال همبازی شدن ادن هازاد و گرت بیل در رئال مادرید....

به نظر می رسد که گرت بیل راه جدایی و هازاد راه پیوستن به رئال مادرید را در پیش گرفته‌اند. در این ویدیو احتمال همبازی شدن این دو را در رئال مادرید فصل بعد بررسی خواهیم کرد.