آیا همچنان کی روش و برانکو با هم مشکل دارند؟

اگر تصور می کردید سرمربی تیم ملی و سرمربی پرسپولیس، اختلافات قدیمی را فراموش کرده اند و دیگر علیه هم مصاحبه ای نمی کنند، باید گفت در محاسبات تان دچار اشتباه شده اید ......

اگر تصور می کردید سرمربی تیم ملی و سرمربی پرسپولیس، اختلافات قدیمی را فراموش کرده اند و دیگر علیه هم مصاحبه ای نمی کنند، باید گفت در محاسبات تان دچار اشتباه شده اید.

البته آنها طبق قولی که مدتی قبل به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان داده اند، دیگر علیه  یکدیگر حرفی در رسانه ها به زبان نمی آورند اما این بدان معنا نیست که اختلافات را برای همیشه کنار گذاشته باشند. اتفاقا این روزها، در جبهه جدیدی علیه یکدیگر می جنگند

هر کجا که کی روش حساسیتی نشان بدهد، برانکو آنجاست و مصاحبه انجام می دهد! به عنوان مثال همین ماجرای ایفمارک. کی روش بارها نسبت به عملکرد ایفمارک در ایران و مدیریت آن یعنی زهره هراتیان همسر هومن افاضلی انتقادات سرسختانه ای داشته اما برانکو در مقابل، به جای آن که علیه کی روش مصاحبه ای کند، به حمایت از ایفمارک و مدیرانش می پردازد

درست به فاصله یک هفته پس از مصاحبه های سریالی کی روش در مورد صرف هزینه پاداش صعود تیم ملی به جام جهانی 2018 روسیه در ایفمارک، برانکو به کنگره فوتبال کلینیک دعوت شد و در حمایت قاطعانه از ایفمارک و عملکردش در فوتبال ایران به سخنرانی پرداخت. برانکو سپس در جمع خبرنگاران نیز صحبت هایش را تکرار کرد

اینها شاید نشانه ادامه یافتن یک مبارزه جدی در رینگ جدید باشد. باید به جواب این سوال برسیم که آیا همچنان کی روش و برانکو با هم مشکل دارند؟ آیا آنها با این شکل و شمایل می خواهند به مبارزه علیه یکدیگر بپردازند؟ آیا صلحی در کار است؟

 

تگ ها


اخبار روز پرسپولیس فوتبال