آیا گرت بیل خرید خوبی برای رئال بود؟

بازیکن ولزی رئال مادرید با قیمتی نجومی به اردوی سیمانی برنابئو ملحق شد اما در عمل آنقدر که پیش بینی می شد، مفید و کلیدی نبود ......

بازیکن ولزی رئال مادرید با قیمتی نجومی به اردوی سیمانی برنابئو ملحق شد اما در عمل آنقدر که پیش بینی می شد، مفید و کلیدی نبود ...

بازیکن ولزی رئال مادرید با قیمتی نجومی به اردوی سیمانی برنابئو ملحق شد اما در عمل آنقدر که پیش بینی می شد، مفید و کلیدی نبود.

به گزارش مدال به نقل از خبرگزاری فارس: شاید باید قبول کرد که یکی از ویژگی های بازیکن خوب کمتر مصدوم شدن و همیشه آماده بودن است.

گرت بیل بازیکن ولزی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا در مدت زمان بازیگری خود در ترکیب این تیم البته بازیکن بدی نبوده و گل های مهم و سرنوشت سازی را به ثمر رسانده است.

بیل از سال 2013 تا کنون تنها 65 گل به ثمر رسانده که این عدد را می توانید در کنار 205 گل زده رونالدو قرار بدهید. این ستاره حداقل 101 میلیون یورویی آنقدرها هم که پیش بینی می شد برای رئال مادرید سودمند نبوده است.