آینده نامعلوم ستاره اسپانیایی ناپولی

وینگر خوش تکنیک و 31 سالهپارتنوپی ممکن است در تابستان پیش رو پس از 6 سال جنوب ایتالیا را ترک کند ......

وینگر خوش تکنیک و 31 ساله پارتنوپی ممکن است در تابستان پیش رو پس از 6 سال جنوب ایتالیا را ترک کند.

به گزارش مدال، خوسه کایخون از تابستان 2013 با ترک رئال مادرید به ناپولی پیوست و از آن زمان یکی از مهره های موثر این تیم بوده است؛ درحالیکه فقط دو سال از قرارداد فعلی او با ناپولی باقی مانده است، ایجنت این بازیکن تایید کرد آینده وی در جنوب ایتالیا مشخص نیست و فعلا صحبتی در رابطه با تمدید قرارداد به میان نیامده است.

ایجنت کایخون در مصاحبه ای با Radio Marte گفت:

همان طور که قبلا بارها اعلام کرده ام، کایخون از حضور در ناپولی راضی و خوشحال است. با این حال هیچ برنامه ای با باشگاه بر سر تمدید قرارداد او تنظیم نشده است. همچنین بیش از سه ماه است که در این مورد با دی لورنتیس صحبتی نداشته ام بنابراین آینده او در این باشگاه مشخص نیست.

تگ ها


ژوزه ماریا کالجون بوئنو ناپولی سری آ فوتبال