ابتلای ۶ نفر به کرونا در المپیک زمستانی

۶ نفر دیگر در منطقه قرنطینه شده المپیک زمستانی پکن به ویروس کرونا مبتلا شدند....

۶ مبتلای جدید کرونایی نیز در منطقه قرنطینه شده المپیک زمستانی پکن قرار داشتند. ۵ نفر از آنها ورزشکار و یک نفر نماینده تیم بود.

المپیک زمستانی پکن از ۴ تا ۲۰ فوریه (۱۵ بهمن تا اول اسفند) برگزار می‌شود.

تگ ها


المپیک زمستانی المپیک