ابهام در اعزام دونده‌ای که بدون هماهنگی به کازانف رفت

حسین کیهانی که پیش از این به عنوان نماینده دوی نیمه استقامت رقابت های آسیایی معرفی شده بود، با خروج از اردو اعزامش را در هاله ای از ابهام برد ......

حسین کیهانی که پیش از این به عنوان نماینده دوی نیمه استقامت رقابت های آسیایی معرفی شده بود، با خروج از اردو اعزامش را در هاله ای از ابهام برد ...

حسین کیهانی که پیش از این به عنوان نماینده دوی نیمه استقامت رقابت های آسیایی معرفی شده بود، با خروج از اردو اعزامش را در هاله ای از ابهام برد.

به گزارش مدال به نقل از ایسنا، کیهانی که در اردوهای تیم ملی جهت حضور در رقابت های آسیایی حضور داشت، بدون هماهنگی با مربی و فدراسیون  به همراه تیم نفت تهران عازم رقابت های کازانف قزاقستان شده است.

این بی توجهی او به تصمیمات سازمان تیم های ملی تبعات خوبی برای او ندارد و اعزامش به رقابت های آسیایی را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

البته علی خدیور دیگر نماینده دونده دوی ۴۰۰ متر ایران در رقابت های آسیایی با هماهنگی سازمان تیم های ملی به همراه تیم نفت به کازانف قزاقستان سفر کرده است که از پیش برای رفتن به این رقابت ها درخواستش را به مربی داده بود و مورد موافقت سازمان تیم های ملی هم قرار گرفته بود.