اتخاذ تصمیمات اولیه برای برگزاری اردوهای تیم‌های ملی کشتی

سخنگوی فدراسیون کشتی گفت: تصمیمات اولیه برای برگزاری اردوهای تیم‌های ملی به صورت محدود و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی گرفته شده است....

وی ادامه داد: در این جلسه پس از بحث و بررسی‌های صورت گرفته، نفرات حاضر به این نتیجه رسیدند تا ابتدا اردوهای ۴ روزه‌ای را به صورت قرنطینه و مجزا در زمان‌های متفاوت برای هریک از تیم‌های آزاد و فرنگی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با حضور نفرات محدود برگزار کنند.

امامی تصریح کرد: البته جلسه فنی دیگری نیز با حضور حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون و کادرهای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد در مورد نحوه و چگونگی دعوت نفرات و نحوه برگزاری این اردوها چه از نظر فنی و چه از نظر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار و پس از آن تاریخ برگزاری مشخص خواهد شد.

وی با بیان اینکه نفرات دعوت شده به این اردوها باید ابتدا تست سلامت کرونا را داشته باشند و سپس در تمرینات حاضر شوند، اظهار داشت: قرار شده این مرحله از تمرینات با تعداد نفرات خیلی محدود و با هدف ارزیابی جسمانی، روحی و روانی کشتی‌گیران برگزار و به نوعی تقویت روحیه برای آنها باشد.

امامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هنوز برگزاری قطعی مسابقات جهانی مشخص نشده هدف از برگزاری این اردو و نفرات دعوت شده حضور در مسابقات جهانی نیست و در صورت تعیین تکلیف، قطعا جلسات فنی و کارشناسی در مورد برگزاری اردوهای هدفمند با حضور سوریان و کادرهای فنی برگزار خواهد شد.

تگ ها


کشتی آزاد فرنگی