اتفاقات جنجالی پایان بازی بادران - نفت مسجد سلیمان

اتفاقات جنجالی پایان بازی بادران - نفت مسجد سلیمان را تماشا می کنیم. این دیدار با نتیجه 1 بر 0 به سود بادران تهران به ......

اتفاقات جنجالی پایان بازی بادران - نفت مسجد سلیمان را تماشا می کنیم. 

این دیدار با نتیجه 1 بر 0 به سود بادران تهران به پایان رسید.

تگ ها


فوتبال