اتفاقات عجیب در دیدار پادربورن - کلن

دیداری فوق جذاب در بوندسلیگای دو....

دیدار پادربورن و کلن بسیار دیدنی از آب درآمد. ابتدا کلن با دو گل پیش افتاد و آنتونی مودست که به تازگی به تیم محبوبش برگشته و پدرش را از دست داده بود، نقش بسزایی در این راه داشت. سپس موتور پادربورن به راه افتاد و ....