اتفاق جالب در دیدار دورتموند و وولفسبورگ/ ویدیو

در دیدار دورتموند و وولفسبورگ در جریان بازی اتفاقی جالب و بامزه در زمین رخ داد ......

در دیدار دورتموند و وولفسبورگ در جریان بازی اتفاقی جالب و بامزه در زمین رخ داد.