اتفاق عجیب در بوشهر: بازیکنان پیکان از رختکن فرار کردند!

بازیکنان پیکان بجای حضور در رختکن، در گرمای این ساعت بوشهر در زمین نشستند....

بازیکنان پیکان بجای حضور در رختکن، در گرمای این ساعت بوشهر در زمین نشستند.

به گزارش خبرنگار مدال، دقایقی قبل از ورود تیم پیکان به ورزشگاه بوشهر، در رختکن تیم مهمان جوهر نمک صنعتی ریخته شده بود که احتمال مسمومیت شدید برای هر فردی را ایجاد می کرد و به همین دلیل بازیکنان پیکان بجای حضور در رختکن، در گرمای این ساعت بوشهر در زمین نشستند.

این رختکن فاقد پنجره و سیستم تهویه است.

اخبار مرتبط:

شاهین – پیکان/ دوئل قعرنشینان در بوشهر

اتفاق عجیب در بوشهر: بازیکنان پیکان از رختکن فرار کردند!

تگ ها


شاهین بوشهر پیکان اخبار پیکان پیکان پیکان تهران شاهین-پیکان تهران ایران فوتبال