اتفاق عجیب در تبریز؛ قرارداد بازیکن جدید ماشین‌سازی ثبت نشد!

مسئولین هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی صبح امروز از ثبت قرارداد بازیکن خارجی تیم فوتبال ماشین سازی خودداری کردند....

مسئولین هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی صبح امروز از ثبت قرارداد بازیکن خارجی تیم فوتبال ماشین سازی خودداری کردند.

هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی از ثبت قرارداد بازیکن جدید تیم ماشین سازی خودداری کرد.

به گزارش مدال و به نقل از روابط عمومی باشگاه ماشین سازی تبریز، بعد از عقد قرارداد کویتونگو بازیکن اسکاتلندی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز و برابر رویه موجود این باشگاه جهت ثبت قرارداد و انجام امور مربوطه به هیآت فوتبال مراجعه کرده است که متأسفانه هیأت فوتبال استان بنا به دلایلی از ثبت قرارداد این بازیکن خوداری نمودند. كه پس از تماس تلفنی و بررسی‌های لازم مشخص شد که هیأت فوتبال معتقد است که باید برخی از مطالبات خود را دریافت کند. به نظر می‌رسد هیات فوتبال استان در مقامی نیست که بخواهد بخشی از وظایف خود را با دستور خود متوقف کند چون عدم ثبت قرارداد بازیکنان مستلزم دریافت مجوز و حکم رکن قضایی فدراسیون فوتبال است و هیأت های فوتبال دارای چنین اختیاری برای عدم ثبت قرارداد نیستند.باشگاه فرهنگی ورزشی ماشین سازی تبریز با توجه به اتلاف وقت غیر موجهی که هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی در راه ثبت قرارداد این بازیکن انجام داده است حق خود می‌داند که این موضوع را تحت عنوان سوءاستفاده از مقام به مقامات بالاتر گزارش دهد
این در حالی است که هیات محترم فوتبال استان در زمان انتقال مالکیت تیم ماشین سازی تبریز به گروه توسعه سرمایه‌گذاری ضمانت پرداخت 18 میلیارد ریال از بدهی‌های شهرداری به این باشگاه را کرده بود که با توجه به گذشت دو سال هیچ گونه پرداختی صورت نگرفته است
امید است هیأت محترم فوتبال استان به عنوان متولی امر فوتبال در استان بیشتر به فکر منافع باشگاه‌ها در راه کسب افتخار برای استان باشند و دست از اقدام یک طرفه بردارد.