اتفاق عجیب؛ فتح الله زاده و رویانیان همچنان مدیران عامل استقلال و پرسپولیس هستند!

نام فتح الله زاده و رویانیان بعنوان مدیران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ثبت شده است ......

نام فتح الله زاده و رویانیان بعنوان مدیران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ثبت شده است.

به گزارش مدال، علی فتح الله زاده امروز در مصاحبه ای  گفته هنوز در ثبت شركتها نام من به عنوان مديرعامل استقلال ثبت شده. اين البته فقط مشكل استقلال نيست. مديرعامل ثبتي پرسپوليس هم هنوز رويانيان است. به دليل بدهي مالياتي دو باشگاه، تغييرات مديران در ثبت شركتها ممكن نيست.

باید دید این اتفاق تا کجا ادامه پیدا می کند اما به جرات می توان گفت این گونه مسایل را فقط در ورزش ایران می توان دید.

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال