اتفاق نادر در المپیک!

در اتفاقی نادر و عجیب در رقابت های روز دوازهم المپیک ریو2016، هر سه مدال به یک کشور رسید ......

در اتفاقی نادر و عجیب در رقابت های روز دوازهم المپیک ریو2016، هر سه مدال به یک کشور رسید ...

در اتفاقی نادر و عجیب در رقابت های روز دوازهم المپیک ریو2016، هر سه مدال به یک کشور رسید.

در فینال رشته‌ی 100 متر با مانع بانوان طلا، نقره و برنز به دوندگان کشور آمریکا رسید.