اجرای «الکس سورگنت» در مسابقه اسکیت «ونس پارک» 2017 (مقام اول)

دور جدید مسابقات اسکیت ونس پارک روز گذشته برگزار شد و الکس سورگنت با این اجرای زیبا موفق شد مقام اول را بدست آورد ......

دور جدید مسابقات اسکیت ونس پارک روز گذشته برگزار شد و الکس سورگنت با این اجرای زیبا موفق شد مقام اول را بدست آورد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس