اجرای «امیل یوهانسن» در مسابقات Crankworx 2017 (مقام سوم)

مسابقات جالبی در رشته دوچرخه سواری کوهستان در مسیرهای ساخته شده این هفته به همت ردبول برگزار شد و امیل یوهانسن از سوئد توانست با این اجرای دیدنی به مقام سوم برسد ......

مسابقات جالبی در رشته دوچرخه سواری کوهستان در مسیرهای ساخته شده این هفته به همت ردبول برگزار شد و امیل یوهانسن از سوئد توانست با این اجرای دیدنی به مقام سوم برسد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس