اجرای «اَلِک مَجِرِس» در مسابقات اسکیت بردِ «ردبول هارت لاینز» (مقام دوم)

الک مجرس در سومین دوره از مسابقات اسکیت بردِ "رد بول هارت لاینز" به مقام دوم رسید ......

«الک مجرس» در سومین دوره از مسابقات اسکیت بردِ "رد بول هارت لاینز" به مقام دوم رسید. او که در تمرینات روز جمعه با آسیب دیدگی مواجه شده بود توانست خود را برای روز مسابقه به شرایط ایده آل نزدیک کند و در نهایت پس از «نایجا هیوستون» در جایگاه دوم بایستد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس