اجرای «تام شار » در مسابقه اسکیت «ونس پارک» 2017 (مقام دوم)

دور جدید مسابقات اسکیت ونس پارک روز گذشته برگزار شد و تام شار با این اجرای زیبا موفق شد مقام دوم را بدست آورد ......

دور جدید مسابقات اسکیت ونس پارک روز گذشته برگزار شد و تام شار با این اجرای زیبا موفق شد مقام دوم را بدست آورد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس