اجرای حرکات آکروباتیک با هلکوپتر!

چاک آرون، خلبان معروف هلکوپتر آنقدر در کنترل این وسیله ماهر است که می تواند چنین حرکات آکروباتیکی را با تمرکز بالا اجرا کند ......

چاک آرون، خلبان معروف هلکوپتر آنقدر در کنترل این وسیله ماهر است که می تواند چنین حرکات آکروباتیکی را با تمرکز بالا اجرا کند.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس