اجرای قهرمانی «دنی هارت» در مسابقات جهانی

دنی هارت از معروفترین دوچرخه سواران کوهستان به اجراهای دیدنی در مسابقات شهرت دارد ......

دنی هارت از معروفترین دوچرخه سواران کوهستان به اجراهای دیدنی در مسابقات شهرت دارد. آخرین اجرای او در جدیدترین مسابقات جهانی این رشته که به قهرمانی اش منجر شد را ببینیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس