اجرای قهرمانی «نایجا هیوستون» در مسابقات اسکیت بوردِ «ردبول هارت لاینز»

نایجا هیوستون برای بار دوم قهرمان مسابقات "رد بول هارت لاینز" شد. نایجا که سال گذشته هم قهرمان این مسابقات شده بود ......

«نایجا هیوستون» برای بار دوم قهرمان مسابقات "رد بول هارت لاینز" شد. نایجا که سال گذشته هم قهرمان این مسابقات شده بود این بار توانست با دقت مثال زدنی و حرکات به جا و زمان بندی مناسب بار دیگر به مقام اول برسد. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس