اجرای همزمان فوتبال فری استایل، بندبازی و گیتارنوازی!

......

با این مرد هنرمند و خلاق همراه بشویم و ببینیم چطور همزمان هم گیتار می نوازد و هم بندبازی می کند و در عین حال از روپایی زدن هم غافل نمی شود! در حالیکه برای بیشتر ما هر کدام از این ها هفته ها زمان می برد!

تگ ها


طنز ورزشی اکستریم اسپورتس