اجرای «کوین هوفلر» در مسابقات اسکیت بردِ «ردبول هارت لاینز» (مقام سوم)

کوین هوفلر توانست در مسابقات اسکیت بردِ "ردبول هارت لاینز" با نمایشی که ترکیبی از قدرت و اعتماد به نفس بود به مقام سوم برسد ......

کوین هوفلر توانست در مسابقات اسکیت بردِ "ردبول هارت لاینز" با نمایشی که ترکیبی از قدرت و اعتماد به نفس بود به مقام سوم برسد. او که برای اولین بار در این مسابقات شرکت می کرد در اولین تلاش خود چند اشتباه کوچک داشت که توانست در تلاش دوم آنها را جبران کند و در نهایت به مقام سوم برسد.