اجرای «گرگ مینار» در جام جهانی دوچرخه کوهستان 2017

گرگ مینار، دوچرخه سوار اهل آفریقای جنوبی در دور جدید مسابقات جام جهانی دوچرخه سواری کوهستان با این اجرای زیبا موفق شد مقام قهرمانی را بدست آورد ......

گرگ مینار، دوچرخه سوار اهل آفریقای جنوبی در دور جدید مسابقات جام جهانی دوچرخه سواری کوهستان با این اجرای زیبا موفق شد مقام قهرمانی را بدست آورد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس