احتمال انتقال «آنتوان گریزمان» به «منچستریونایتد»

مدت هاست که آنتوان گریزمان به هدف اصلی منچستریونایتد برای سال 2017 تبدیل شده است و به نظر میرسد که خوزه مورینیو آماده ارائه پیشنهاد گران قیمت برای به خدمت گرفتن یان بازیکن است ......

مدت هاست که آنتوان گریزمان به هدف اصلی منچستریونایتد برای سال 2017 تبدیل شده است و به نظر میرسد که خوزه مورینیو آماده ارائه پیشنهاد گران قیمت برای به خدمت گرفتن یان بازیکن است.