احتمال شکایت دسته جمعی مجدد از باشگاه نفت تهران

......

 

بی سابق نفت تهران از شکایت دسته جمعی کادر فنی پیشین این تیم بابت عدم دریافت مطالبات شان خبر داد.

محسن سیدی که در زمان حضور علی کریمی در راس کادر فنی نفت تهران مربی دروازه بان های این تیم بود درباره عدم پرداخت مطالبات خود و سایر اعضای کادر فنی گفت: متاسفانه هنوز هیچ مبلغی بابت طلب هایمان از باشگاه نفت تهران دریافت نکرده ایم. قراردادمان با باشگاه نفت رسمی بوده اما مالکیت باشگاه تصمیم به برکناری کادر فنی گرفت تا نتوانیم به فعالیت مان ادامه دهیم با این حال مدیریت باشگاه هیچ گونه پرداختی بابت مطالبات نداشته است که برای خودمان هم عجیب است.

وی در ادامه افزود: حکم کمیته انضباطی را هم دریافت کرده ایم اما هیچکس پاسخگوی  این احکام نیست. همگی از باشگاه نفت شکایت کرده اند شاید همین جمع ۳۰،۴۰ نفره مجبور شویم برای رسیدن به حقوق مان سراغ کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا برویم.

 

تگ ها


اخبار روز لیگ برتر خلیج فارس فوتبال