احتمال مصدومیت شدید اینیستا

در بازی کوبه مقابل شونان بلمار روی اینیستا خطای خشنی انجام شد. داور پس از رخ دادن این صحنه بلافاصله در سوت خود ......

در بازی کوبه مقابل شونان بلمار روی اینیستا خطای خشنی انجام شد. داور پس از رخ دادن این صحنه بلافاصله در سوت خود دمید اما کارتی به بازیکن شونان نشان نداد.

بعد از اتفاق افتادن خطا، اینیستا که خطر پارگی رباط صلیبی را احساس می کرد لب به انتقاد از بازیکن حریف گشود. او در ادامه به بازی ادامه داد و کوبه بازی را به سود خود خاتم داد.

هنوز خبری مبنی بر مصدومیت قطعی او مخابره نشده است.

تگ ها


آندرس اینیستا J1 League فوتبال