احمد ضیایی استعفا داد

رئیس فدراسیون والیبال از این سمت استعفا کرد. به گزارش مدال، با توجه به قانون ......


رئیس فدراسیون والیبال از این سمت استعفا کرد.

به گزارش مدال، با توجه به قانون منع به کار‌گیری بازنشسته‌ها و استعفای روسای بازنشسته از فدراسیو‌ن‌های ورزشی، رئیس فدراسیون والیبال به عنوان آخرین فرد بازنشسته از بین این‌روسا باید استعفای خود را اعلام می کرد.

بعد از پایان مهلت قانونی یعنی 15آذر ماه وزارت ورزش افشین داوری را به عنوان سرپرست این فدراسیون معرفی کردند اما هنوز استعفای رسمی ضیایی مشخص نبود و برخی اخبار از عدم استعفای وی حکایت داشت.

 احمد ضیایی هم استعفای خود را اعلام کرده تا پرونده وی نیز در فدراسیون والیبال  بسته شود.