احکام تاج برای گرشاسبی، مصطفوی و اولیایی

با حکم رئیس فدراسیون فوتبال، داریوش مصطفوی به عنوان رئیس کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای سازمان لیگ فوتبال و کاظم اولیایی، رضا درویش و حمیدرضا گرشاسبی به عنوان عضو این کمیته منصوب شدند...

اعضای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای سازمان لیگ فوتبال انتخاب شدند.

به گزارش مدال، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در احکامی جداگانه به شرح زیر رییس و اعضای کمیته استیناف صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ فوتبال را منصوب کرد.
بر همین اساس داریوش مصطفوی به عنوان رئیس کمیته  استیناف صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ فوتبال، کاظم اولیایی به عنوان عضو کمیته  استیناف صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ فوتبال، رضا درویش به عنوان عضو کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ فوتبال،حمیدرضا  گرشاسبی به عنوان عضو کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ فوتبال، سعید عباسی به عنوان عضو کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ فوتبال، عبدالحسین حسنی به عنوان عضو حقوقی کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ فوتبال، محمد مهدی برادران به عنوان عضو کمیته مالی بدوی صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ فوتبال و سهیل مهدی به عنوان رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای منصوب شدند.

بیشتر بخوانید:

وقتی فدراسیونی‌ها رای کمیته اخلاق را قانونی نمی‌دانند

تگ ها


سازمان لیگ مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال داریوش مصطفوی گرشاسبی لیگ برتر خلیج فارس فوتبال