اختصاصی؛ ابراز احساسات شدید هواداران در مزار ناصر حجازی / ویدیو

هواداران ناصر حجازی در مراسم سالروزش سنگ تمام گذاشتند....

ویدیوی اختصاصی مدال از ابراز احساسات هواداران ناصر حجازی در مراسم بزرگداشتی که ساعتی پیش برگزار شد.