اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (10)؛ گرت بیل

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ......

در مجموعه‌ای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی می‌کنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستاره‌های غایب دوره‌های قبل خواهیم داشت. دهمین قسمت به گرت بیل اختصاص دارد و در بخش بزرگترین غایبان تاریخ هم سراغ رایان گیگز می‌رویم. با مدال همراه باشید.

تگ ها


جام جهانی 2018 بزرگترین غایبان جام جهانی گرت بیل فوتبال