اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (13)؛ ویرجیل فان‌دایک

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ......

در مجموعه‌ای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی می‌کنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستاره‌های غایب دوره‌های قبل خواهیم داشت. سیزدهمین قسمت به ویرجیل فان‌دایک اختصاص دارد و در بخش بزرگترین غایبان تاریخ هم سراغ مارکو فان‌باستن می‌رویم. با مدال همراه باشید.

تگ ها


جام جهانی 2018 بزرگترین غایبان جام جهانی ویرجیل فان‌دیک فوتبال