اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (14)؛ لورن کوشیلنی

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ......

در مجموعه‌ای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی می‌کنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستاره‌های غایب دوره‌های قبل خواهیم داشت. چهاردهمین قسمت به لورن کوشیلنی اختصاص دارد و در بخش بزرگترین غایبان تاریخ هم سراغ آندرس اسکوبار فقید می‌رویم. با مدال همراه باشید.

تگ ها


جام جهانی 2018 بزرگترین غایبان جام جهانی لورن کوشیلنی فوتبال