اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(9)؛ الکساندر کوکورین

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ......

در مجموعه‌ای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی می‌کنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستاره‌های غایب دوره‌های قبل خواهیم داشت. هشتمین قسمت به الکساندر کوکورین اختصاص دارد و در بخش بزرگترین غایبان تاریخ هم سراغ والنتینو ماتزولا می‌رویم. با مدال همراه باشید.

تگ ها


جام جهانی 2018 بزرگترین غایبان جام جهانی روسیه فوتبال