اختصاصی/ توفیقی از استقلال دور شد؟

پندار توفیقی در اقدامی عجیب تمام پست های استقلالی کانال خود را پاک کرد به گزارش خبرنگار مدال،با زمزمه تغییر در هیات مدیره استقل ......

پندار توفیقی در اقدامی عجیب تمام پست های استقلالی کانال خود را پاک کرد 
به گزارش خبرنگار مدال،با زمزمه تغییر در هیات مدیره استقلال،پندار توفیقی تمام پست های استقلالی خود را پاک کرد.
این اقدام او می تواند به دو دلیل باشد .برکناری او از هیات مدیره استقلال جدی شده یا این که اعتراض هواداران استقلال به عملکرد او در نقل و انتقالات سبب این اقدام شده است؟

 

تگ ها


استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال