اختصاصی؛ دو گزینه میلان به جای کالدارا

باشگاه میلان برای پر کردن جای خالی کالدارا دو گزینه را مد نظر دارد و از میان آنها یکی را جذب خواهد کرد ......

باشگاه میلان برای پر کردن جای خالی کالدارا دو گزینه را مد نظر دارد و از میان آنها یکی را جذب خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مدال، مدیاست نوشت: رودریگو کایو مدافع 24 ساله سائو پائولو یکی از گزینه های احتمالی میلان برای پر کردن جای کالدارا در ژانویه در نظر گرفته شده است.
همچنین مدیاست عنوان داشت که با توجه به مصدومیت بلند مدت کالدارا و نیاز مبرم میلان به یک مدافع لئوناردو و مالدینی روی جذب یک مدافع در ژانویه کار می کنند. تیاگو سیلوا یکی دیگر از گزینه های احتمالی است.

تگ ها


آث میلان فوتبال