اختصاصی؛ رمزگشایی از افشاگری های فرهاد مجیدی/ پای دو بازیکن فعلی و سابق استقلال در میان است

فرهاد مجیدی دیشب با انتشار متنی درباره افرادی که با انتشار اخباری شایعه حضورش در کادر فنی استقلال را به منظور تخریب وی منتشر می کنند افشا گری کرد ......

فرهاد مجیدی دیشب با انتشار متنی درباره افرادی که با انتشار اخباری شایعه حضورش در کادر فنی استقلال را به منظور تخریب وی منتشر می کنند افشا گری کرد.

به گزارش خبرنگار مدال، مجیدی مدعی شده است که یکی از بازیکنانی که در کورس ها جا می ماند و عامل جدایی دو بازیکن تیم و جذب یک بازیکن مصدوم بوده این اخبار را از طریق برخی افراد هدایت می کند.
منظور مجیدی یکی از عناصر دفاعی تیم استقلال است که بر اساس بررسی های مدال مجیدی مدعی است این بازیکن عامل جدایی تیام و ابراهیمی بوده و در جذب علی کریمی هم نقش داشته است.
نکته مهم و جدید اینکه مجیدی در متن خود مدعی شده عوامل رسانه ای فردی که فقط یک سال در تیم استقلال عضویت داشته هم در اینباره تحرکاتی دارند و مدام می خواهند القا کنند که مجیدی به دنبال آن است که مدیر فنی تیم شود و یا اینکه با این خبر ها من را مقابل شفر قرار دهند.
در اینباره مطلع شدیم که منظور مجیدی  [از عوامل رسانه ای یکی از افراد] یکی از بازیکنان سابق استقلال است که اسم و رسم زیادی دارد و همانطور که مجیدی گفته فقط یک سال در این تیم عضویت داشته است. در واقع مجیدی دو بازیکن باتجربه را هدف گرفته است یکی از باتجربه هایی که در تیم کنونی عضویت دارد و یکی از باتجربه ها و اسم و رسم دارهایی که در گذشته یک سال در استقلال عضویت داشته است.

تگ ها


اخبار روز استقلال فوتبال