اختصاصی؛ علی دایی را خراب نکنیم!

احتمالا ویدئویی را که اینستاگرام علی دایی شب گذشته منتشر کرد، همگی دیده اید ......

احتمالا ویدئویی را که اینستاگرام علی دایی شب گذشته منتشر کرد، همگی دیده اید. ویدئویی از روند بازسازی روستاهایی که با کمک این ستاره بی مانند فوتبال ایران درحال بازسازی است. 

علی دایی اما از اینکه احضار شده، گفته می شود حساب های بانکی اش را بسته اند و طوری برخورد شده که انگار متهمش کرده اند ، دلخور است.

اینکه علی دایی در ویدئوی منتشر شده اش می گوید دوست دارد به جای گل هایش ، مردم او را به نام شخصیتش بشناسند ، سرمایه ای است که برای رسیدنش به آن هم خودش زحمت کشیده و هم جامعه ورزش ایران برایش هزینه پرداخته است. 

او یک سرمایه بین المللی برای ماست و یادمان باشد خدای ناکرده علی دایی را تا زمانی که دارد در مسیر مردم و برای مردم گام بر می دارد ، خرابش نکنیم.

تگ ها


سایپا لیگ برتر خلیج فارس فوتبال