اختصاصی مدال/الحاجی گرو و نویمایر از استقلال دیپورت شده بودند

جذب الحاجی گرو و مارکوس نویمایر و عملکرد ضعیف این 2 بازیکن انتقادهای زیادی را از 2 خرید خارجی استقلال به همراه داشته است ......

جذب الحاجی گرو و مارکوس نویمایر و عملکرد ضعیف این 2 بازیکن انتقادهای زیادی را از 2 خرید خارجی استقلال به همراه داشته است ...

جذب الحاجی گرو و مارکوس نویمایر و عملکرد ضعیف این 2 بازیکن انتقادهای زیادی را از 2 خرید خارجی استقلال به همراه داشته است.

به گزارش خبرنگار مدال بعد از حضور امیرحسین فتحی در استقلال یکی از اولین اقدامات سرپرست آبی ها جذب مارکوس نویمایر و الحاجی گرو بود.یک منبع آگاه در باشگاه استقلال به خبرنگار مدال گفت:«پیش از فتحی هم این 2 بازیکن در لیست استقلال بودند اما در آن مقطع آقای افتخاری بعد از بررسی وضعیت این 2 بازیکن اعلام کرد که این 2 گزینه تحت هیچ شرایطی جذب نخواهند شد.مصدومیت های سریالی نویمایر و آمار ضعیف گرو در گلزنی از عوامل اصلی دیپورت شدن این بازیکن بود.متاسفانه بعد از رفتن آقای افتخاری بدون در نظر گرفتن این موارد و بدون بررسی این 2 بازیکن جذب شدند.»