اختصاصی مدال/دومین نماینده کمیته فنی استقلال برای حضور در تمرین مشخص شد

......

 

یکی از اعضای کمیته فنی استقلال در تمرین این تیم حاضر می شود.

به گزارش خبرنگار مدال، پس از آنکه هفته قبل پرویز مظلومی به نمایندگی از کمیته فنی در تمرین استقلال حاضر شد، تصمیم تازه کمیته فنی بر این شده تا این هفته بهتاش فریبا با حضور در محل تمرین آبی ها ضمن مشاهده کار بازیکنان با وینفرد شفر نیز ملاقاتی داشته باشد.

قرار است فریبا گزارش خود از این حضور را در جلسه بعدی کمیته فنی به اعضا ارائه نماید.

تگ ها


فوتبال