اختصاصی مدال/سعید معروف و حامیانش به کمیته انضباطی احضار می شوند

چند چهره مطرح تیم ملی والیبال باید پاسخگوی کمیته انضباطی باشند. به گزارش خبرنگار مدال، بعد از برکناری خوش خبر س ......

چند چهره مطرح تیم ملی والیبال باید پاسخگوی کمیته انضباطی باشند.

به گزارش خبرنگار مدال، بعد از برکناری خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال چند بازیکن و در راس آنها سعید معروف در حمایت از وی و در نقد فدراسیون والیبال صحبت هایی را مطرح کردند و بر همین اساس فدراسیون قصد دارد این افراد را برای پاسخگویی به این سوال که چرا در موضوعی که به آنها ربطی نداشته دخالت کرده اند احضار کند.

یکی از نزدیکان فدراسیون والیبال در گفت و گو با خبرنگار ما این خبر را تائید کرد.

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس والیبال