اختصاصی مدال؛ علیرضا بیرانوند: خداروشکر وضعیت پایم خوب است/ بعد از بازی پارس درباره آینده صحبت می کنم

......

علیرضا بیرانوند: خداروشکر وضعیت پایم خوب است/ بعد از بازی پارس درباره آینده صحبت می کنم

تگ ها


فوتبال